Wie is saar?

Welkom bij Buro Saar. Buro Saar is een praktijk voor kind,- en jongerencoaching. Het gezicht achter Saar ben ik: Tamara van Veen. Trotse moeder van twee kinderen en vrouw van Erik.

Buro Saar is ontstaan vanuit mijn passie om kinderen te begeleiden, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In mijn praktijk begeleidt ik kinderen die vanwege sociaal-emotionele problemen extra aandacht nodig hebben of die zichzelf door een ingrijpende gebeurtenis 'even kwijt zijn'. Als ervaren kind,- en jongerencoach bied ik een luisterend oor, praktische begeleiding en probeer ik kinderen weer in hun kracht te zetten.

Wat ik bijzonder vind aan kinderen? Ze blijven me verbazen. En soms als dat nodig is, kunnen ze met een beetje ondersteuning weer opbloeien. Met Buro Saar draag ik daar aan bij.

Kan Buro Saar ook iets voor jou betekenen? Kijk eens rond op mijn website. En heb je een vraag? Neem gerust (vrijblijvend) contact met me op.

VERTROUWD

Een aantal jaren ben ik werkzaam geweest binnen het speciaal onderwijs. Tijdens het werk kwam ik erachter dat ik nog meer wou gaan betekenen voor kinderen met sociale en emotionele problemen, heb ik een opleiding gevolgd (en succesvol afgerond) tot kind,- en jongerencoach. Sinds het jaar 2011 werk ik als kind,- en jongerencoach voor een expertisecentrum binnen het onderwijs om nog betere zorg te kunnen bieden op scholen. Ik werk op individuele basis met kinderen die diverse hulpvragen hebben. Tevens ondersteun ik leerkrachten en ouders en begeleid ik ze om te gaan met de problematiek van het kind. Naast mijn werk als kind,- en jongerencoach heb ik mij gespecialiseerd in rouw en verliesverwerking voor kinderen die te maken krijgen met een overlijden of echtscheiding van ouders.

Diploma's

 • Opleiding tot kind,- en jongerencoach afgerond bij BGL & partners
 • Rouw en verliesbegeleider bij Buro Nazorg
 • Buro Saar: Ik zie je!

Kind & jongerencoaching

Kinderen zijn vaak heel veerkrachtig en in staat om zich aan te passen en soms lukt dat even niet. Buro Saar is er voor kinderen, die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Buro Saar is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona.

Hieronder een paar voorbeelden van situaties uit de praktijk, waarbij ik als kind,- en jongerencoach succesvol heb kunnen begeleiden:

 • Kinderen weer in hun kracht zetten, dat is mijn doel.

rouw & verliesbegeleiding

Bij Saar is er een bijzonder welkom voor kinderen en jongeren met een verlieservaring. Dit kan zijn na het verlies van een ouder, broer/zus of een ander dierbaar persoon, maar ook bij echtscheiding van ouders.

Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Na een overlijden of een echtscheiding staat de wereld van een kind op zijn kop. Wat voorheen zeker en vertrouwd was, is dat nu niet meer. Voor veel kinderen is zo'n gebeurtenis hun eerste ervaring met verlies. Er kunnen veel emoties los komen. Vaak weten ze ook niet hoe een rouwproces verloopt of hoe ze om moeten gaan met alle veranderingen die een echtscheiding met zich mee kan brengen (een nieuwe gezinssamenstelling, een andere woonomgeving of een nieuwe school).

Signalen die kunnen wijzen op een verstoring in het rouwproces

Kinderen uiten hun verdriet vaak indirect. Er zijn signalen bij kinderen en jongeren die kunnen wijzen op een verstoring in het rouwproces. Denk aan:

 • Heftige emoties, zoals woede, angst en schuldgevoel
 • Bedplassen
 • Concentratieproblemen
 • Problemen op school
 • In zichzelf gekeerd zijn
 • Gedragsproblemen


Wat kan Buro Saar voor kinderen betekenen bij het verwerken van rouw en verlies?

Kinderen zijn veerkrachtig. Wat ik in mijn praktijk veel zie is dat ze zich in de periode na het verlies aanpassen om de andere gezinsleden niet te belasten met hun emoties. Zo kan hun eigen rouw uitgesteld worden. Een kind kan hier jaren later nog last van krijgen. Juist bij verlies of rouw is het belangrijk dat kinderen hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die zonder oordeel naar ze luistert. Een persoon die ze met alle aandacht en zorg begeleidt in hun rouwproces. Als kind,- en jongerencoach heb ik er bewust voor gekozen om me hierin te specialiseren. Daarom heb ik aanvullende scholing gevolgd. Daarnaast ben ik als kind van gescheiden ouders ervaringsdeskundige. Om kinderen te ondersteunen na een overlijden of echtscheiding maak ik gebruik van spelmateriaal, gesprekken en creatieve uitingsvormen.

Vraagbaak voor ouders en leerkrachten bij rouw en het begeleiden van verlies

Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn welkom voor advies en informatie omtrent rouw en verliesbegeleiding thuis en op school.


Uurtarief

Het uurtarief bij Buro Saar is 55,00 euro incl btw.

Aanbod & werkwijze

Wat biedt Buro Saar?

 • Kind,- en jongerencoach: Individuele begeleiding van kinderen en jongeren met sociale en emotionele problematiek.
 • Ouderbegeleiding: Bij Buro Saar kunt u als ouder terecht bij vragen rondom uw kind. Ik denk met u mee om zo tot een oplossing te komen. Een gesprek is vaak al voldoende.


Advies en informatie bij rouw en het begeleiden van verlies Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn ook welkom voor advies en informatie omtrent rouw en verliesbegeleiding thuis en op school.

Verzorgen van lezingen

Buro Saar kan een lezing over rouw en verliesverwerking verzorgen. Dit vind ik belangrijk, omdat dit onderwerp niet vaak besproken wordt en iedereen komt hier wel een keer mee in aanraking. Bij het geven van een lezing kunt u denken aan:

 • Een ouderavond op school en/of buitenschoolse opvang.
 • Voor teams op scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Aanmelden

Aanmelden kan via de mail: info@burosaar.nl of telefonisch: 06-46 36 43 66. Natuurlijk bent u van harte welkom in de praktijk als u eerst een kijkje wilt nemen. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek vindt ook de intake plaats.


Vrijblijvend intakegesprek

Het intakegesprek vindt (zo mogelijk) plaats tussen het kind, de ouders/verzorgers en de kind,- en jongerencoach achter Buro Saar. Dit is belangrijk om de gezamenlijke hulpvraag te achterhalen. Samen kijken we wat er gewenst wordt te veranderen en op wat voor manier ik als kind,- en jongerencoach iets kan betekenen voor het kind. Als de hulpvraag helder is, kan ik u een indicatie geven van de duur van het traject en het plan van aanpak. Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Buro Saar vindt het belangrijk om het kind en de ouders/verzorgers de kans te geven om nader kennis te maken en te kijken of het gevoel goed is om een traject te starten.


Coaching

Nadat de hulpvraag is vastgesteld start ik de coaching van het kind. Tijdens de eerste sessie ligt de nadruk op nadere kennismaken. Ik vind het belangrijk dat er een goede vertrouwensband ontstaat. Een kind moet zich vertrouwd en veilig voelen om zich vrij te kunnen uiten. Gedurende het verdere traject werk ik aan de hulpvraag van de ouders en het kind. Dit doe ik door naast gesprekken ook gebruik te maken van spelmateriaal en creatieve werkvormen. Soms krijgt het kind een oefening mee voor thuis, waar uw hulp nodig kan zijn. Uiteraard hou ik rekening met het niveau van het kind.


Evaluatie

Het is van groot belang om u als ouder/verzorger te betrekken bij het traject. Na elke sessie breng ik u persoonlijk of via de mail op de hoogte van de stappen die uw kind gemaakt heeft. Door regelmatig te overleggen kunnen we als dat nodig is de doelen of hulpvraag bijstellen.

Kindbehartiger

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzak de Rechten van het Kind) en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek in het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag naar het juridisch speelveld.


Tarieven:

Voor het gehele traject betalen ouders elk €250,00 (excl BTW)
Een traject bestaat uit:

 • Een intakegesprek met beide ouders individueel (45 min)
 • 3 kindgesprekken (60 min)
 • Eventueel inercollegiaal overleg
 • Presentatie Kindplan en terugkoppeling naar ouders.

In dit pakket is uitgegaan van een enkel kind. Wanneer u meer kinderen heeft kunt u elk broertje of zusje aanmelden voor €150,- (excl btw) per ouder per kind.Praktijkruimte

De sessies met  Tamara waren altijd erg leuk, gezellig en ontspannen. Ik was best onzeker over  bepaalde dingen, daarom ben ik ook erg blij dat mijn school mij heeft doorgestuurd naar Tamara. Het heeft me heel erg geholpen.

- Marrit

Tamara heeft onze dochter geholpen door gewoon naar haar te luisteren en haar een goed zelfbeeld te geven. Nu staat ze zelfverzekerd in de wereld.

- Moeder

Contact

Buro Saar denkt graag mee en heeft een luisterend oor voor al uw vragen. Neem gerust vrijblijvend contact op als u meer wilt weten of een afspraak wilt maken en lees ook even onze Algemene voorwaarden en de Privacy verklaring.

Ik sta u graag te woord.


Vanwege een volle agenda kan ik tot 31-12-2019 geen nieuwe cliënten meer aannemen.


Met vriendelijke groet, 

Tamara van Veen

Miscellaneous Information:
Invalid form
Sent successfully!
Address
Buro Saar
T.a.v. Tamara van Veen
It Swee 8
8621 EB
Heeg
Email
info@burosaar.nl
Phone
06-46 36 43 66 (Tamara van Veen)
Buro Saar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 61 32 79 64
Mobile: